VOICE MESSAGES

Ik geloof in gebed. Als mens zijn we voortdurend in gesprek met elkaar, waarom dan niet in gesprek met het Universum/ de Bron van alles?

Bidden betekent voor mij delen wat je voelt, in dankbaarheid erkennen wat er is en vragen vanuit wederkerigheid wat je nodig hebt. Een absolute pijler van mijn werk met cliënten is gebed. Tijdens een behandeling praat ik altijd in stilte met de energieen van mijn cliënt – dus zonder dat hij of zij het weet.

Wonderbaarlijk genoeg wordt dit altijd feilloos opgepikt en is wat de cliënt gewaarwordt precies datgene wat ik in mijn intentie heb gebeden. Is er meer bewijs nodig dat bidden helpt? Er zijn vele vormen van gebed. Mijn manier is heel direct en eenvoudig. Lange tijd heb ik moeite gehad met het woord God omdat ik mij niet thuis voel in de religieuze benadering van het AL. Ik gebruik zelf liever het woord ‘Is-heid’, ‘Grote Schepper’, ‘Heilige Bron’, maar inmiddels kan ik mij ook vereenzelvigen met het woord ‘God’, omdat ik het toepas op een manier die voor mij kloppend is.

Hieronder heb ik gebeden ingesproken die komen uit het boek ‘de 7 Heilige Vlammen’ van Louise Aurelia Jones. Ik heb een hele sterke affiniteit met de 7 stralen (in totaal 12 stralen) en gebruik graag de gebeden en aanroepen ervan zoals doorgegeven door Aurelia. Ik vind ze heel krachtig en door er vaker naar te luisteren en het zelf toe te passen, zuiver ik mijn gedachten, gevoelens en gedrag steeds meer uit.

Gebeden en aanroepen voor de Eerste Straal:

De Koningsblauwe Vlam van de Wil van God

Gebed van overgave

Gebed om een beschermend krachtveld

Gebeden en aanroepen voor de Tweede Straal:

de Goudgele Vlam van Verlichting

Aanroep tot de Vlam van Verlichting

Aanroep tot de zon

Gebeden en aanroepen voor de Derde Straal:

de Rozerode Vlam van Kosmische Liefde

Aanbidding van je goddelijke wezen

Gebed om goddelijke liefde

Gebeden en aanroepen voor de Vierde Straal:

De verblindend Witte Vlam van Ascensie

Gebed om liefde voor het zelf en ascensie

Affirmaties voor ascensie

Gebeden en aanroepen voor de Zesde Straal:

De Oranjegouden Vlam van Opstanding

Affirmatie voor opstanding

Gebed van Sint Franciscus

Gebeden en aanroepen voor de Zevende Straal:

De koninklijke Violette Vlam van Transmutatie

Aanroep tot de Violette Vlam

Overspoel de Aarde met Violet vuur